Tags
เขียนแบบท่อ  safety condition  Bakery  งบประมาณ  อักษรจีน  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  เขียนแบบแผ่นคลี่  การแสดงความเป็นเจ้าของ  กระดาษสา  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  อาชีพ  ขนมปังกระทง  รีเลย์  demange  ขมปังพิต้า  working environment  ลูกชุบ  ปักแต่งยีน  เศรษฐกิจพอเพียง  หลน  เกล้าผม  ปกเสื้อ  ปักแต่ง  พระไตรปิฎก  ขนมกล้วย  หมวก  Samba  ถั่ว  ตกแต่งเสื้อ  พีชคณิตแบบบลูลีน  กระเป๋าผ้าฝ้าย  บัวหิมะ  เพ้นท์แก้ว  พระสงฆ์  ชิพ  safety rules  วงจรเรียงกระแส  แรงดันแม่เหล็ก  Offer  ตุ๊กตาหมู  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  ปลากระพง  การสูญเสียพลังงาน  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ปลา  ไดร์ผม  ปั้นตุ๊กตา  ต้นกระเทียม  กระเป๋าสตางค์  บายศรี  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 27 Records
 
การทำต่างหูด้วยกระดาษทิชชู : 44.11 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานกระดาษทิชชู,ต่างหู
 
กระดาษล้มลุก : 37.35 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : กระดาษล้มลุก,งานศิลป์
 
กระดาษทิชชูแสนสวย : 43.0 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานกระดาษทิชชู,งานศิลป์
 
การปั้นกระดาษรูปปลา : 40.9 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ปั้นกระดาษ
 
กระดาษปั้นสวย 2 : 41.37 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานศิลป์,ปั้นกระดาษ
 
ลีลาวดีกระดาษ : 45.28 นาที
ครูส่งศรี เชาวนะสุนทร
Tags : งานกระดาษ,งานศิลป์
 
ปั้น...ตุ๊กตาเสียบกระดาษ : 42.23 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาหนีบกระดาษ1 , 2, 3,4 : 36.49 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
ปั้น...ตุ๊กตาหนีบกระดาษ5, 6, 7, 8 : 38.20 นาที
ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง
Tags : งานปั้น,ปั้นตุ๊กตา
 
thank