Tags
ผัดกระเพรา  ปักปีกนก  วิถึไทยพอเพียง  แรงกระทำ  ผ้าคลุมโต๊ะ  ผักโขม  ตุ๊กตาหมู  Mail Server  จัดการขยะ  กฏความปลอดภัย  กระเป๋าผ้า  ภาษี  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  กรอบรูป  ที่รองจาน  ไข่เยี่ยวม้า  Self-bias  พาน  การเย็บผ้า  ตัดเย็บเสื้อผ้า  อันตรายจากไฟฟ้า  ฝากระปุกแก้ว  การผลิต  กระเป๋าผ้าฝ้าย  ยูเจที  สโคน  สารกึ่งตัวนำ  นิติกรรรม  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  ลูกเต๋า  การตลาด  พียูที  ลำใย  ลายสับปะรด  CSS  ปลาจาระเม็ด  กับแกล้ม  ข้าวเม่า  บัญชีต้นทุน  Package  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  กับข้าว  ข้าว  แมวน้ำ  การอนุญาต  array  ความหนืด  ทฤษฎีการวางซ้อน  ธนบัตร  สตรอเบอรี่  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 24 Records
กระเป๋าทรงมนใบใหญ่ : 49.47 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
คุกกี้มูสลี่ : 43.41 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : bakery,คุกกี้,เบเกอรี่,อาหาร
 
แซนด์วิสคุกกี้ : 45.23 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : bakery,คุกกี้,เบเกอรี่,อาหาร
 
กระเป๋าย่ามใบใหญ่ : 49.47 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
thank