Tags
เลขฐาน  กะเพรา  เผือก  ทูโทน  การเรียงสับเปลี่ยน  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  แสงภายในอาคาร  ข้าวมัน  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  พื้นที่ใต้โค้ง  ซอง  workplace  Web Server Control  มอเตอร์ไฟฟ้า  ขนมปังปลา  Hand Tools  แบบปกเสื้อ  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  caution  Button  เข็มมือ  เครื่องมือและอุปกรณ์  หมูหยอง  การพับผ้า  ตะเข็บวงล้อ  HTML  ผัดขี้เมา  ปักคัดเวิร์ค  นึ่ง  โปรแกรม PCL  น้ำผึ้ง  วางแผนทางการเงิน  มารยาทชาวพุทธ  Presentation  ขนมคุกกี้  มาเช่  แหล่งกำเนิดแสง  ปักผ้า  Number  นโยบายพลังงาน  SKYPE  เงินทุน  machine tools  ศาสนาพุทธ  คอมพิวเตอร์กราฟิก  ข้าวต้มเบญจรงค์  สัมภาษณ์  หุ้นทุน  Self-bias  สาหร่าย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 43 Records
 
การย้ายเกล็ด : 40.42 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,ย้ายเกร็ด
 
การขยายคอเสื้อ : 46.20 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,ขยายคอเสื้อ
 
การสร้างเสื้อปกบัว : 46.9 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบเสื้อ
 
การสร้างเสื้อคอตั้ง : 43.58 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบเสื้อ
 
การสร้างเสื้อปกในตัว : 49.34 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบเสื้อ
 
 
thank