Tags
แบบปกเสื้อ  ทูโทน  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  ฮาวายเอี้ยน  ความสามารถ  ไดร์ผม  เสื้อฮาวาย  กุ้ง  ม่าฮ้อ  ปลาช่อน  ผู้ประกอบการ  มะนาว  ขนมขิง  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  ปลาดุกฟู  Service Station  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  matter  Office Equipment  หอยแมลงภู่  Image Ready  ปั้นตุ๊กตา  ปีฉลู  สิ่งเสพติด  บ๊ะจ่าง  โจ๊กงาดำ  if-else  เค้กส้ม  ขนม  การลงทุน  เขียนแบบโครงหลังคา  ตรรกศาสตร์  การสุ่มตัวอย่าง  กระดาษสา  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  Toolbook  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  ทิศทาง  powerpoint  ลายข้าวหลามตัด  โอห์ม  การบัดกรี  เคลือบรูป  การแลกเปลี่ยน  แครอท  พายผัก  เนยถั่ว  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  ชาลอท  พายไส้หวาน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 43 Records
 
การย้ายเกล็ด : 40.42 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,ย้ายเกร็ด
 
การขยายคอเสื้อ : 46.20 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,ขยายคอเสื้อ
 
การสร้างเสื้อปกบัว : 46.9 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบเสื้อ
 
การสร้างเสื้อคอตั้ง : 43.58 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบเสื้อ
 
การสร้างเสื้อปกในตัว : 49.34 นาที
ครูฉวี แย้มประยูร
Tags : การเย็บผ้า,แบบเสื้อ
 
 
thank