Tags
มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  ปีกไก่  กุ้งย่าง  ฟักทอง  สะเต๊ะ  วาดภาพ  อัลมอนด์  แครอท  กฎของพลังงาน  กระดาษล้มลุก  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  พายคัสตาร์ด  มินท์  HTML TAG  พีชคณิตแบบบลูลีน  ตรรกศาสตร์  สับปะรด  การผลิต  ภาพปะติด  หมี  หมอนปักเข็ม  สาหร่าย  ถังเก็บลมอัด  ฉาบ  แสงภายในอาคาร  แอปเปิ้ล  Catalog  Diode  สมบัติของธาตุ  กระโปรง  ปีฉลู  Offer  ที่ห้อยโทรศัพท์  เพศสัมพันธ์  ธัญพืช  สีน้ำมัน  พลังงานไฟฟ้า  การหมุนมอเตอร์  ทูน่า  โอห์มมิเตอร์  เอสซีอาร์  extreme heat  ตุ๊กตากระต่าย  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  วางแผนรายจ่าย  ปักปีกนกไขว้  จิ้นหม่าวู  ข้าว  วงจรตัดลูกคลื่น  โจ๊ก  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 28 Records
การอนุรักษ์พลังงาน : 0.3 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,อนุรักษ์พลังงาน
 
สมการไหลต่อเนื่อง : 0.2 นาที
ครูจุตติ ประนมศรี
Tags : การไหล,พลังงานในการไหล
 
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
thank