Tags
วาดเขียน  กฎของโอห์ม   ข้าวต้มเบญจรงค์  เค้กหน้าแอปเปิ้ล  HTML TAG   หนี้สิน  เส้นใหญ่  อุณหภูมิสี  ปักผ้า  สมบัติของแสง  Bakery  โอกาสทางธุรกิจ  คุณภาพลมอัด  ผัด  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  วงจรขยาย  zip  ข้าวสาลี  ธนบัตร  ของที่ระลึก  ครองแครง  การลงทุน  แอมมิเตอร์  mail merge  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  Safety Symbols  กระเป๋าผ้า  แป้งจี่เผือก  Linux  งบกำไรขาดทุน  ดับเพลิง  แอปเปิ้ล  มอเตอร์ 3 เฟส  บริหารความเสี่ยง  ทอด  แบบฟอร์ม  การไหลในช่องทางเปิด  ส้ม  เลซี่ - เดซี่  ย้ายเกร็ด  วงจรสตาร์  ไดโอด  งานประดิษฐ์  ลายปักไหมปัก  ฟังก์ชัน  Introduce  เต้าหู้ยี้  ของว่าง  การเย็บแขนเสื้อ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 60 Records
กระเป๋าเครื่องมือตัดเย็บ : 50.19 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าดีไซน์ลายน้ำ : 46.20 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋า Two color : 52.56 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าเอนกประสงค์ : 48.17 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋ากระดุม : 48.20 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าสตางค์ : 40.56 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
ตกแต่งกระเป๋าแบบที่ 1 : 45.26 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าถือแต่งดอกไม้ : 50.30 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าถือ : 48.6 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
กระเป๋าใส่เครื่องเขียน : 43.7 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,งานผ้า,ประดิษฐ์
 
thank