Tags
prohibit  สวิตซ์  Key  งานฝีมือ  ซอง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  โครงงานวิทยาศาสตร์  ไดร์ผม  แจกัน  รอตตี้บอย  มันเทศ  ที่ใส่ทิชชู  table  ที่รองจาน  การบัดกรี  ตั๋วแลกเงิน  เพ้นท์เล็บ  มอเตอร์ 3 เฟส  มอเตอร์  โมบาย  อากาศ  Visual Studio  occupational  working environment  ปักแต่งยีน  อุปกรณ์สำนักงาน  Text Field  เสื้อคอกลม  Firewall  แรงดันแม่เหล็ก  สังขยา  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  ริบหุ้น  วงจรควบคุม  ธัญพืช  Open Source  ใบไม้  ภาษีอากร  ความต้านทานไฟฟ้า  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  safty  อาหารว่าง  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  Mysql  วัตต์มิเตอร์  ไส้โหงวยิ้ง  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ผ้าปูโต๊ะ  ตัดเย็บเสื้อผ้า  สัมภาษณ์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 28 Records
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 1 : 50.19 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
แหล่งพลังงาน ตอนที่ 2 : 39.57 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,แหล่งพลังงาน
 
พลังงานกับระบบนิเวศ : 51.2 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,ระบบนิเวศ
 
มนุษย์กับการใช้งาน : 48.58 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
วิกฤตการณ์พลังงาน : 52.50 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,วิกฤตการณ์พลังงาน
 
การอนุรักษ์พลังงาน : 51.58 นาที
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,อนุรักษ์พลังงาน
 
thank