Tags
เนยถั่ว  Image Ready  มะพร้าวเผา  พระสงฆ์  อัตราการไหล  คาปาซิเตอร์  ภาพจิ๊กซอ  ความน่าจะเป็น  อากาศ  การใช้ยา  ปลาจาระเม็ด  การเงิน  อาหารญี่ปุ่น  กระเป๋าผ้า  ประเภทของการไหล  หม้อแปลงไฟฟ้า  การหมุนมอเตอร์  ตัดผมหญิง  ปีชวด  สาหร่าย  แผนธุรกิจ  ผลตอบแทน  ปั้นกระดาษ  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  PLC  รับปริญญา  การแลกเปลี่ยน  โปรแกรมสำนักงาน  อนุรักษ์พลังงาน  กุ้งย่าง  วิถึไทยพอเพียง  player  แห้ว  safe   หนี้สิน  ทฤษฎีลมอัด  ปลาดุกฟู  อาหารเจ  prohibition  ผ้าฝ้าย  สวิตซ์  ซอยผม  แต่งหน้า  CSS  แอบเปิ้ล  ประพจน์  ที่รองแก้ว  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  การแสดงความเป็นเจ้าของ  Word  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Found 28 Records
การอนุรักษ์พลังงาน : 0.3 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,อนุรักษ์พลังงาน
 
สมการไหลต่อเนื่อง : 0.2 นาที
ครูจุตติ ประนมศรี
Tags : การไหล,พลังงานในการไหล
 
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
thank