Tags
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  คัพเค้ก  ผมทรงฟาร่า  วงจรเกท  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ริบหุ้น  แป้ง  ภาพปะติด  สารกึ่งตัวนำ  พริกขิง  อุปกรณ์ควบคุม  จุดคุ้มทุน  ปักปะ  การลงทุน  การออมเงิน  Number  งานกระดาษ  ภาพปักปะ   ประกันภัย  พื้นที่ใต้โค้ง  การไหลในช่องทางเปิด  อาหารเพื่อสุขภาพ  จีทีโอ  ถั่วใบเตย  Service Station  ตุ๊กตาหมี  Specialist  วงจรรักษาระดับแรงดัน  วงจรไฟฟ้า  ภาวะโลกร้อน  Open Source  เมตริกซ์เอกลักษณ์  วงจรไฟฟ้าแบบผสม  PHP  ขนมไทย  danger  วงจรเรียงกระแส  ปลาช่อน  คำสั่ง Linux  โปรแกรมประมวลผลคำ  ไหว้พระจันทร์  security  บริดจ์ไฟฟ้า  พีชคณิตแบบบลูลีน  วงจรฟิลเตอร์  สัมพันธภาพ  LAN  หุ้นทุนบริษัท  ตัวเหนี่ยวนำ  งานดอกไม้  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ออเรนจ์ชอคโกแลตเลเยอร์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ออเรนจ์ชอคโกแลตเลเยอร์
 
 
ขนมมันเทศ : 37.55 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : ขนม,ขนมไทย,แป้ง,มันเทศ,อาหาร
 
กุ้งเนื้อทอง : 48.35 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : กับข้าว,กุ้ง,นึ่ง,อาหาร,อาหารไทย
 
ขนมโสมนัส : 48.53 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : ขนม,อาหาร,อาหารหวาน
 
ขนมหัวเราะ : 42.35 นาที
ครูอรอนงค์ ลำดวล
Tags : ขนม,ขนมหวาน,อาหาร
 
thank