Tags
เช็ค  ประกันภัย  การผลิต  หน่วยผลิตสูญหาย  เครื่องมือ  ควบคุมต้นทุน  ภาวะโลกร้อน  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  การมองเห็น  พื้นที่ใต้โค้ง  ถั่วแดง  ภาชนะดินเผา  ศาสนาพุทธ  พลังงาน  ไก่  ตำลึง  ผมทรงฟาร่า  event  อาหารจีน  กระเป๋าผ้าฝ้าย  ไส้สัปปะรด  สถิติ  Interview  ขนมปังไส้วีทเจิม  คุณภาพลมอัด  FTP  อัลมอนด์  เซลล์ไฟฟ้า  รีเลย์  วางแผนรายจ่าย  Site Navigation  พุทธประวัติ  พีนัทบัตเตอร์  Swish  ตัวเก็บประจุ  พระไตรปิฎก  จัดการขยะ  ตัวต้านทาน  ประดิษฐ์  โกอินเตอร์  ฟิวส์  ทฤษฎีลมอัด  เย็บเสื้อ  ช็อคโกแลต  การออมเงิน  E-R Model  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  ข้าวมัน  ดีท๊อกซ์ผม  ตัดผมชาย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุม(1)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  สัญลักษณ์และอุปกรณ์ควบคุม(1)
 
 
โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์ : 41.25 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC
 
ความหมาย-คุณสมบัติของ PLC : 49.46 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : PLC,เครื่อกลไฟฟ้า,มอเตอร์
 
วงจรควบคุมแบบรีเลย์ : 47.1 นาที
ครูเฉลิม จินาตุน
Tags : PLC,รีเลย์,วงจรควบคุม
 
thank