Tags
Bakery  แกง  เพ้นท์ผ้า  หุ้นทุนบริษัท  ดีท๊อกซ์ผม  mail client  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   อาหารคาว  ขดลวดอาร์เมเจอร์  กำลังงานในการไหล  ภาษีอากร  ดอกไม้  safty  array  Master page  กฎของโอห์ม   ที่รองแก้ว  คอร์นเฟล็ก  ฝากระปุกแก้ว  ถั่วใบเตย  การหักเหแสง  ฉาบ  การสุ่มตัวอย่าง  การสะท้อนแสง  วงจรสตาร์  สัจนิรันดร์  Topology  ตัวต้านทาน  ซอยผม  ซอง  โมเมนตัมในของไหล  player  พระสงฆ์  หลอดฟลูออเสเซนต์  ภาพดอกไม้  Mail Server  กฎการสะท้อน  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  Signal Generator  การแสดงความเป็นเจ้าของ  Photoshop  ลูกชุบ  ลำใย  ความช่วยเหลือ  ไส้ผัก  ผู้บริโภค  เสื้อฮาวาย  เพ้นท์แก้ว  ปักก้างปลา  smart art  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การอ่านและเขียนแบบสัญลักษณ์และชนิดของท่อ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การอ่านและเขียนแบบสัญลักษณ์และชนิดของท่อ
 
 
thank