Tags
ขนมอบ  เป็ดย่าง  สินเชื่อ  Form  ไดแอค  ตัดผมชาย  นวดแผนไทย  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  บลูเบอรี่  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  การสะท้อนแสง  ภาพปะติด  หุ้นทุน  Master page  สะเต๊ะ  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ประกอบธุรกิจ  ไดโอด  สมการเชิงเส้น  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  ก๋วยเตี๋ยว  เจริญปัญญา  ความสัมพันธ์ระหว่างตาราง  Interview  ความเร็วแสง  Weather  แป้งจี่  ภาชนะดินเผา  พายคัสตาร์ด  เวลา  ข้าวต้มมัด  ปลาดุก  การผลิต  SKYPE  มะพร้าว  ทรัพยากรธรรมชาติ  พะแนง  โปรแกรม PCL  ประวัติการทำงาน  โปรแกรมสำนักงาน  การแปลงเลขฐาน  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  โมเสก  Web Server Control  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   Office Equipment  ตั๋วเงิน  เขียนแบบแผ่นคลี่  พายคาว  ขอบคุณ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การอ่านและเขียนแบบสัญลักษณ์และชนิดของท่อ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การอ่านและเขียนแบบสัญลักษณ์และชนิดของท่อ
 
 
การอ่านและเขียนแบบท่อ : 45.45 นาที
ครูศิริบงกช สมศักดิ์
Tags : เขียนแบบ,เขียนแบบท่อ
 
การอ่านและเขียนแบบท่อ : 43.13 นาที
ครูศิริบงกช สมศักดิ์
Tags : เขียนแบบ,เขียนแบบท่อ
 
thank