Tags
บริหารจิต  การใช้ยา  บัญชีบริษัท  วงจรลอจิก  ซอยเซ็ทผม  ที่รองแก้ว  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  Diode  อันตรายจากไฟฟ้า  งานศิลป์  คุกกี้ใหญ่  ชิฟฟอน  แรงกระทำ  CASE Studio  มัฟฟิน  กาแฟ  มัลติมีเดีย  ปลาจาระเม็ด  โกอินเตอร์  กระเป๋าผ้า  งานผ้า  หอยแมลงภู่  ใบเตย  ข้าวตู  ตัวเก็บประจุ  ปีเถาะ  caution  สมบัติของแสง  ขัดหน้า  Normalization  เขียนแบบแผ่นคลี่  ชาเขียว  บ๊ะจ่าง  วงจรควบคุม  ฟังก์ชัน  Rules and Precaution sign  กัดกระจก  วาล์วควบคุมทิศทาง  คุกกี้สมุนไพร  เอกพจน์  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  สาลี่  ไส้โหงวยิ้ง  ผ้าคลุมโต๊ะ  ตัวบ่งปริมาณ  หุ้นส่วน  ไตรแอค  ปลาทอด  พระไตรปิฎก  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การอ่านและเขียนแบบสัญลักษณ์งานเชื่อมแบบ ISO

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การอ่านและเขียนแบบสัญลักษณ์งานเชื่อมแบบ ISO
 
 
thank