Tags
กำลังงานในการไหล  IP Address  อุณหภูมิสี  คุกกี้นิ่ม  ขนมกล้วย  โครงงานวิทยาศาสตร์  ลายข้าวหลามตัด  ลายสับปะรด  mail client  mail merge  กฎของพลังงาน  เครื่องมือ  บริดจ์ไฟฟ้า  ผ้าเช็ดมือ  การติดผ้า  เครื่องประดับ  safety equipment  อาชีพ  เศรษฐกิจพอเพียง  เพ้นท์ผ้า  งานศิลป์  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  พุทธสาวก  เมตริกซ์เอกลักษณ์  รูปแบบพลังงาน  ผ้าฝ้าย  Package  สาร  เมเบิล  สาหร่าย  งบ  ทอดมัน  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  อุปกรณ์สำนักงาน  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  protect  caution  ลายปักไหมปัก  จรรยาบรรณ  ข้าวโพด  วงจรฟิลเตอร์  ลอดช่อง  ของว่าง  Place  ไดร์ผม  Dreamwaver   ปิ้ง  ประเมินผลธุรกิจ  กฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การอ่านและเขียนแบบแผ่นคลี่ข้อต่อเปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การอ่านและเขียนแบบแผ่นคลี่ข้อต่อเปลี่ยนรูปสี่เหลี่ยม
 
 
thank