Tags
ชอคโกแลต  สารชีวภาพ  ข้าวต้มเบญจรงค์  ต้นทุนการผลิต  ไวท์มอล์  demange  ตกแต่งโต๊ะ  คุกกี้  Place  การผูกผ้า  วงจรนิวเมติกส์  มัลติมีเดีย  การส่องสว่าง  เวลา  Catalog  งบ  คัสตาร์ด  แรงดันแม่เหล็ก  พระไตรปิฎก  Leave  ความดันในของไหล  Validation Server Control  คุกกี้ใหญ่  อัลมอลด์  ขนมคุกกี้  ประจุไฟฟ้า  Swish  พาน  ภาพดอกไม้  Open Source  Tools and Equipment  สถานที่  สัญลักษณ์งานท่อ  เอกพจน์  ประกอบธุรกิจ  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  ผูกผ้าแบบระย้า  ปักปะ  การปรับความเร็วมอเตอร์  คอร์นเฟล็ก  mail merge  ทองจีบ  ภาษาคอมพิวเตอร์  น้ำสลัด  แบบเสื้อ  โวลต์มิเตอร์  ผงกะหรี่  สีน้ำมัน  Safety Symbols  วงจรเกท  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การอ่านและเขียนแบบแผ่นคลี่รูปกรวยปลายตัดเอียง

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การอ่านและเขียนแบบแผ่นคลี่รูปกรวยปลายตัดเอียง
 
 
การอ่านและเขียนแบบท่อ : 45.45 นาที
ครูศิริบงกช สมศักดิ์
Tags : เขียนแบบ,เขียนแบบท่อ
 
thank