Tags
วิถึไทยพอเพียง  ทอด  สารกึ่งตัวนำ  ระบบปฏิบัติการ  พุทธธรรม  ทอดมัน  ผ้ากันเปื้อน  ตุ๊กตา  แอบเปิ้ล  กับแกล้ม  ตุ๊กตาหมี  เสาวรส  การออมเงิน  ผู้ประกอบการ  ขนมปังเบียร์  ผลตอบแทน  จากลา  ต่างหู  ต้นกระเทียม  อุบัติเหตุจากการทำงาน   ทรัพยากรธรรมชาติ  แรงลอยตัว  หลอดฟลูออเสเซนต์  งบดุล  วงจรแม่เหล็ก  ปั้นตุ๊กตา  แฟคทอเรียล  ฝอยทอง  safety condition  ซาลาเปา  ข้าวผัด  สิ่งเสพติด  ตุ๊กตาหมู  โกโก้  รายได้  Toolbook  working environment  Presentation  บัวหิมะ  โปรแกรมประมวลผลคำ  อาหารจีน  ที่ติดตู้เย็น  ตกแต่งเสื้อ  การสุ่มตัวอย่าง  สัจนิรันดร์  ค่าความต้านทานรวม   ขนมปังเมเบิลโอ๊ตมิล  ปีขาล  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  บาบีคิว   
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การอ่านและเขียนแบบคลี่ด้วยวิธีเส้นขนาน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การอ่านและเขียนแบบคลี่ด้วยวิธีเส้นขนาน
 
 
การอ่านและเขียนแบบท่อ : 45.45 นาที
ครูศิริบงกช สมศักดิ์
Tags : เขียนแบบ,เขียนแบบท่อ
 
การอ่านและเขียนแบบท่อ : 43.13 นาที
ครูศิริบงกช สมศักดิ์
Tags : เขียนแบบ,เขียนแบบท่อ
 
thank