Tags
จริยธรรมทางธุรกิจ  สายดิน  PHP  ประดิษฐ์  มันเทศ  ตารางค่าความจริง  ตกแต่งโต๊ะ  โอห์ม  จิ๊กซอ  ปีเถาะ  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  แอบเปิ้ล  วงจรเรียงกระแส  พีชคณิตแบบบลูลีน  ฝากระปุกแก้ว  ชาเขียว  unzip  นิพจน์  พะแนง  ตัวเชื่อมประพจน์   Number  แต่งผม  วงจรขยาย  ภาพจิ๊กซอ  วงจรฟิลเตอร์  ระบบการให้แสง  การไหลในช่องทางเปิด  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  คุกกี้ใหญ่  ไอซี  ตรรกศาสตร์  วงจรเกท  อุปกรณ์ไฟฟ้า  แหล่งพลังงาน  ซอยผม  วานิลา  VOIP  ข้าวตู  ทองม้วน  Specialist  ผัดขี้เมา  อัลมอนด์  Word  กระเป๋าผ้าไหม  ลายข้าวหลามตัด  ประกันภัย  แรงดันไฟฟ้า  ฟิวส์  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  เขียนแบบ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การควบคุมโปรแกรม (วนรอบการทำงาน) ตอนที่ 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การควบคุมโปรแกรม (วนรอบการทำงาน) ตอนที่ 2
 
 
Open Office Spreadsheet 1 : 46.53 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Spreadsheet,โปรแกรมคำนวน
 
WinAMP : 48.22 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : multimedia,player,มัลติมีเดีย
 
Linux ตอนที่ 6 Mail Server : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Linux,Mail Server
 
Open Office Text Document 1 : 42.22 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Word,โปรแกรมประมวลผลคำ
 
การสร้างเทคนิคพิเศษ : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Toolbook
 
Mysql ตอนที่ 2 คำสั่งจัดการฐานข้อมูล 1 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
Site Navigation : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Site Navigation,SiteMap
 
Mysql ตอนที่ 1 โครงสร้างฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
Swish : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Swish
 
thank