Tags
กระเป๋าผ้า  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  กระทง  ซอยเซ็ทผม  ขนมกล้วย  คอมพิวเตอร์กราฟิก  แรงลอยตัว  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  การติดผ้า  ฟังก์ชัน  ปลาหมึก  วงจรเดลต้า  Java Script  งานดอกไม้  แหล่งกำเนิดแสง  มันเทศ  flow chart  ลายสับปะรด  carelessness  Visual Studio  คุกกี้ใหญ่  แกงจืด  ขนมปังเบียร์  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  เมเบิล  ชิฟฟ่อน  ปั้นกระดาษ  สมบัติของธาตุ  ภาพจิ๊กซอ  ลายปักไหมปัก  หม้อแกง  ปีชวด  หมั่นโถว  ตกแต่ง  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  อิ่วก้วย  Hello  ไข่  Action  Apache  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  สถานที่  ดับเพลิง  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  คาวบอย  บัญชีบริษัท  ชีส  อาหารสุขภาพ  ลูกหม่อน  ครีม  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Skype

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Skype
 
 
Page Directive : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : ASP.NET
 
Web Server for Windows/Linux : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : AppServ,Open Source,Web Server
 
E-R Model : 0.3 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : E-R Model,ฐานข้อมูล
 
Mail Client : 47.34 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : email,mail client,webmail,จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 
Linux ตอนที่ 4 คำสั่ง Linux advance : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Linux,คำสั่ง Linux
 
Linux ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Linux
 
Acrobat : 45.29 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : acrobat,pdf
 
thank