Tags
คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  Interview  พลังงานในการไหล  ทรัพย์สิน  พายคาว  กฎความปลอดภัย  งบประมาณ  เงินสดย่อย  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  ปลาทอด  ทองม้วน  เคลือบรูป  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  ฝอยทอง  player  หมี  ขนมคุกกี้  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  ผัดกระเพรา  ทำลอนผม  ปักแต่ง  แห้ว  ปั้นตุ๊กตา  ตำลึง  นึ่ง  แอมมิเตอร์  เขียนแบบโครงหลังคา  ไส้ครีม  งานปั้น  Presentation  เครื่องประดับ  demange  แซนวิช  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  คอร์นเฟล็ก  มอเตอร์ 1 เฟส  การเพ้นท์  ผลิตผลร่วม  แต่งหน้า  traffic  บันทึกบัญชี  ช็อคโกแลต  ความรู้สึก  Count  ดอกไม้  วาดภาพ  คุกกี้  กำเนิดศาสนา  Specialist  การติดผ้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Skype

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Skype
 
 
Mysql ตอนที่ 2 การสร้างฐานข้อมูล : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
 
Open Office Text Document 2 : 44.6 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Office,Word,โปรแกรมประมวลผลคำ
 
Security for Computer : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : security
 
Network ตอนที่ 1 องค์ประกอบระบบ Network : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : network,OSI model
 
การสร้างแบบทดสอบ 1 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Toolbook,แบบทดสอบ
 
XML : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : XML
 
Page Directive : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : ASP.NET
 
PHP ตอนที่ 2 ตัวแปร ชนิดข้อมูล ค่าคงที่ : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Open Source,PHP,ตัวแปร
 
Page Properties : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Dreamwaver
 
thank