Tags
แป้ง  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  การผูกผ้า  กระดาษล้มลุก  วงจรตัดลูกคลื่น  Service Station  เยื่อไผ่  ร้อยมาลัย  mail merge  คุกกี้ไวท์มอลล์  ไก่  เอสซีเอส  ตัดเสื้อ  แมวน้ำ  ข้าวมัน  ดอกเบี้ย  โวลท์มิเตอร์  ของเล่น  อัตราการไหล  Mysql  อบายมุข  ทิชชู  เอกสารธุรกิจ  การสุ่มตัวอย่าง  ปัญหาสิ่งแวดล้อม  เพ้นท์ผ้า  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  วงจรเดลต้า  Action  เอกพจน์  ขดลวดอาร์เมเจอร์  แขนเสื้อ  เย็บเสื้อ  หมู  Photoshop  อาหารเจ  วงจรฟิลเตอร์  มาลัย  มอเตอร์  ประกันภัย  สัปปะรดกวน  แบบทดสอบ  หลอดก๊าซดิจชาร์ด  บริหารความเสี่ยง  โจ๊ก  กาแฟ  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  การจัดการ  พิซซ่ากระเป๋า  ขนมปังไส้วีทเจิม  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
Open Office Spreadsheet 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  Open Office Spreadsheet 2
 
 
Page Properties : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Dreamwaver
 
Mysql ตอนที่ 3 คำสั่งจัดการฐานข้อมูล 2 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
Network ตอนที่ 1 องค์ประกอบระบบ Network : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : network,OSI model
 
Image Ready : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Image Ready
 
Advance Firewall ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Firewall,Proxy
 
Mysql ตอนที่ 2 คำสั่งจัดการฐานข้อมูล 1 : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Database,Mysql,Open Source
 
WinZIP : 47.0 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : unzip,zip
 
การสร้างแบบทดสอบ 1 : 0.2 นาที
ครูอนุรักษ์ กลางแก้ว
Tags : Toolbook,แบบทดสอบ
 
Linux ตอนที่ 4 คำสั่ง Linux advance : 0.2 นาที
ครูอัครเดช พิสัยสวัสดิ์
Tags : Linux,คำสั่ง Linux
 
thank