Tags
ประชากร  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  มาลัย  ตัดผม  Self-bias  หัวไชเท้า  สัมภาษณ์  บริโอช  ทองพับ  กฎของโอห์ม   สมการเชิงเส้น  แสง  อนุรักษ์พลังงาน  Service Station  ชานม  บลูเบอร์รี่  มัน  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   ยำสาหร่าย  ตะไคร้  ตกแต่งโต๊ะ  แหล่งกำเนิดแสง  สายดิน  เพศสัมพันธ์  สมบัติของธาตุ  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  แต่งเล็บ  แสงภายในอาคาร  ทรัพย์สิน  มารยาทชาวพุทธ  Web Server Control  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  ต้นทุนการผลิต  ใบเตย  วางแผนทางการเงิน  สารกึ่งตัวนำ  fire  คอมมิวเตชั่น  ไข่เยี่ยวม้า  การต้อนรับ  จีทีโอ  วงจรขยาย  กระดาษล้มลุก  พลังงาน  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ปิ้ง  โมเมนตัม  สัจนิรันดร์  การเรียงสับเปลี่ยน  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ช่อปูเก้รับปริญญา

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ช่อปูเก้รับปริญญา
 
 
กระเป๋าย่าม : 42.0 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์,ย่าม
 
กระเป๋าจักสาน แบบที่ 2 : 41.13 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : กระเป๋าจักสาน,ประดิษฐ์
 
แมลงปอแฟนซี : 41.20 นาที
ครูเอื้อมพร เสตะเมธากุล
Tags : ประดิษฐ์
 
 
กระเป๋าต่อรูดเหลี่ยม : 47.22 นาที
ครูภัทรนันท์ พรรณสมบัติ
Tags : กระเป๋า,ประดิษฐ์
 
 
ที่รองจาน : 48.58 นาที
ครูโนรี มิตรอารีย์
Tags : ที่รองจาน,ประดิษฐ์
 
thank