Tags
วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ถั่วแดง  ลายข้าวหลามตัด  วงจรรักษาระดับแรงดัน  ฟิวส์  ค่าความต้านทานรวม   ปักปีกนก  การเย็บแขนเสื้อ  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  เสื้อผู้หญิง  workplace  ครีม  HTML TAG  plural  อาหาร  ความสว่าง  safety rules  สมบัติของแสง  ปู  โปรแกรม PCL  Open Source  เช็ค  พระสงฆ์  นโยบายพลังงาน  เครื่องประดับ  ใบไม้  พาน  ไส้สัปปะรด  ขนมปังกรอบ  Office Equipment  การปรับความเร็วมอเตอร์  แกงจืด  งาดำ  ภาษี  Self-bias  สมการเชิงเส้น  ประดิษฐ์  พีชคณิตแบบบลูลีน  เค้กส้ม  แบบแขนเสื้อ  หมูทอด  ต้นทุนการผลิต  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  ถังเก็บลมอัด  ย่าม  การมองเห็น  ปลาทอด  แกง  สมบัติของสาร  สัจนิรันดร์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ขนมเสน่ห์จันทร์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ขนมเสน่ห์จันทร์
 
 
บริโอช : 44.13 นาที
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
Tags : ขนม,บริโอช,อาหาร
 
สโคน : 47.49 นาที
ครูเกศยา ยงภูมิพุทธา
Tags : ขนม,สโคน,อาหาร
 
thank