Tags
มู่ลี่  นโยบายพลังงาน  บริหารจิต  ศาสนาพุทธ  หมู  mail merge  เครื่องประดับ  ผมทรงฟาร่า  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  มะพร้าวเผา  ปลาช่อนทอด  สิ่งเสพติด  กระดาษทิชชู  ไส้โหงวยิ้ง  ข้าวเหนียว  แสง  PHP  งบกำไรขาดทุน  ชานม  ปักปีกนก  โมบาย  การสูญเสียพลังงาน  ผักโขม  เพศสัมพันธ์  การจัดหมู่  โมเสก  หม้อแกง  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  คุกกี้ฟักทอง  เครื่องมือและอุปกรณ์  ปกเสื้อ  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  แอปเปิ้ล  กระเป๋าสตางค์  วงจรขนาน  ฤดูกาล  ปู  ปักแต่งยีน  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  array  ฐานข้อมูล  ตัวเหนี่ยวนำ  หลอดคายประจุ  ทรงตรง  เขียนแบบแผ่นคลี่  ลอดช่อง  AppServ  มัน  ปักปีกนกไขว้  ผ้า  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วงจรพิลเตอร์ (ครั้งที่ 2)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรพิลเตอร์ (ครั้งที่ 2)
 
 
การนำไดโอดไปใช้งาน : 0.2 นาที
ครูสุคนธ์ พุ่มศรี
Tags : ไดโอด,วงจรเรียงกระแส
 
ไดแอคและไตรแอค : 0.2 นาที
ครูสุวินต์ พงศ์พุทธชาติ
Tags : ไดแอค,ไตรแอค
 
การให้ใบแอส J-FET : 0.3 นาที
ครูสุคนธ์ พุ่มศรี
Tags : J-FET,Self-bias
 
thank