Tags
กระดาษล้มลุก  แป้งทอด  ฮ่องกง  แบบฟอร์ม  ต้นไม้  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  ผ้าคลุมโต๊ะ  มอเตอร์ไฟฟ้า  เสื้อผู้หญิง  เข็มมือ  ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  ทำสีผม  Web Server Control  มะพร้าวเผา  อักษรจีน  safety equipment  งานดอกไม้  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  กระเป๋าซิ๊ป  safety  จีทีโอ  อุบัติเหตุจากการทำงาน   ขนมหวาน  มู่ลี่  แผนธุรกิจ  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  เอกลักษณ์ไทย  การส่องสว่าง  มัฟฟิน  ทรานซิสเตอร์  แฟคทอเรียล  งานกระดาษ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  จิ้นหม่าวู  หัวต่อพีเอ็น  กล่องบรรจุภัณฑ์  ความต่างศักย์ไฟฟ้า  Swish  โปรแกรมคำนวน  ความรู้สึก  เสื้อคอกลม  ผ้าคลุม  Greeting  งานฝีมือ  Pharmacy  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  การวางตัว  ธาตุ  บัวลอย  การอ้างเหตุผล  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การส่องสว่างและการนำไปใช้งาน (3)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การส่องสว่างและการนำไปใช้งาน (3)
 
 
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : Diode,ไดโอด,สารกึ่งตัวนำ
 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ : 0.2 นาที
ครูมงคล ธุระ
Tags : กฎของเคอร์ชอฟฟ์
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
 
thank