Tags
ตะเข็บวงล้อ  Help  Leave  ยำ  การแลกเปลี่ยน  ที่รองจาน  งานดอกไม้  ครองแครง  การอ้างเหตุผล  แป้งจี่เผือก  กระเป๋าจักสาน  เอสซีเอส  buring  หมู  ปักกรอบรูป  การตัดเสื้อ  โอห์มมิเตอร์  โมจิ  นวดแผนไทย  สิ่งเสพติด  ตั๋วแลกเงิน  เงินปันผล  เขียนแบบโครงสร้าง  มันเทศ  ระบบนิเวศ  Data Management  เขียนแบบแผ่นคลี่  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  ไบแอสทรานซิสเตอร์  ดอกไม้  Web Server Control  เฟรนว์โทส  พระสงฆ์  อันตรายจากไฟฟ้า  SSH  ขิง  วิถึไทยพอเพียง  แบบตัดเสื้อ  ตุ๊กตาหมี  ลอดช่อง  ปลาทอด  Time  ไส้สัปปะรด  ภาชนะดินเผา  การเย็บผ้า  สถานที่  วัตต์มิเตอร์  องค์กรธุรกิจ  หม้อแปลงไฟฟ้า  รูปแบบพลังงาน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
หลอดให้คลื่นรังสีแสง (1)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  หลอดให้คลื่นรังสีแสง (1)
 
 
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรเดลต้า,วงจรสตาร์
 
thank