Tags
ปักแต่งภาพ  แอปเปิ้ล  กระเป๋าเอนกประสงค์  HTML TAG  FET  วางแผนรายจ่าย  Linux  จรรยาบรรณ  mail merge  Service Station  สุขภาพ  คุณภาพลมอัด  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  คำนวณเลขฐาน  ASP.NET  กล้วยหอม  Where  การปรับความเร็วมอเตอร์  function  Bakery  ไข่หงษ์  ราดหน้า  occupational  occupational accidents  ถักเปีย  โปรแกรมคำนวน  พิซซ่ากระเป๋า  ข้าวต้มมัด  ผู้ถือหุ้น  ข้าวตู  ผ้าเช็ดมือ  การเรียงสับเปลี่ยน  อาหารหวาน  ปีฉลู  แกงเขียวหวาน  ชีส  แฟคทอเรียล  เครื่องประดับ  มาลัย  วาดภาพ  การวางตัว  แรงกระทำของของไหล  ผลตอบแทน  ขนมปังปิต้า  การแลกเปลี่ยน  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  มะพร้าว  ชิฟฟอน  ถั่วใบเตย  งบกำไรขาดทุน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ทฤษฎีแสง

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ทฤษฎีแสง
 
 
วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า
 
 
แหล่งกำเนิดไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
 
thank