Tags
ร้อยมาลัย  สนามแม่เหล็ก  ทักทาย  แบล็คฟลอเรสต์  FET  การสุ่มตัวอย่าง  สายดิน  เผือก  อบายมุข  ปักแต่งภาพ  ร้อยลูกปัด  ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  ลูกหม่อน  เศรษฐกิจพอเพียง  ข้าวต้ม  งานฝีมือ  ทรายอัด  ปักกรอบรูป  กล่องบรรจุภัณฑ์  อนุรักษ์พลังงาน  สถานที่  โอ๊ต  ภาษีอากร  ทรัพย์สิน  หม้อแปลงไฟฟ้า  แบบตัดเสื้อ  ฉาบ  Tools and Equipment  วงจรแม่เหล็ก  สตรอเบอรี่  การจัดหมู่  แสงภายในอาคาร  flow chart  วางแผนรายจ่าย  มัลติมีเดีย  แกงจืด  ทูน่า  สตางค์  หุ้นทุนบริษัท  สะเต๊ะ  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  analysis  เสื้อผู้หญิง  เลขฐาน  เยื่อไผ่  event  Diode  ภาษาคอมพิวเตอร์  ธนบัตร  ทฤษฎีเมชเคอร์เร้นต์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ดีเทอร์มิแนนต์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ดีเทอร์มิแนนต์
 
 
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรเดลต้า,วงจรสตาร์
 
หน่วยค่าความต้านทาน : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ความต้านทาน,โอห์ม
 
thank