Tags
โมเสก  present  ขดลวดอาร์เมเจอร์  ใบตอง  พายไส้หวาน  รูปมะเฟือง  กล่องบรรจุภัณฑ์  งานปั้น  array  ขนมไทย  เอสซีเอส  การเย็บผ้า  ทูน่า  TCP/IP  วงจรอนุกรม  Pharmacy  อบายมุข  เจริญปัญญา  ภาษาบาลี  ม่าฮ้อ  ซอยผม  ผูกผ้าแบบระย้า  แอบเปิ้ล  กระเป๋าเก่า  ปลาช่อน  เลิกกิจการ  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  จัดดอกไม้  Resume  ฮาวายเอี้ยน  ภาพสัตว์  เมี่ยง  ตั๋วแลกเงิน  กฎการส่องสว่าง  อุปกรณ์ควบคุม  โอรีโอ้  ของที่ระลึก  การมองเห็น  เครื่องดับเพลิง  วงจรควบคุม  จิ้นหม่าวู  ผู้ประกอบการ  ลายสับปะรด  ความต้านทานไฟฟ้า  อักษรจีน  extreme heat  ตารางธาตุ  ซอยเซ็ทผม  อุปกรณ์ไฟฟ้า  การเงิน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า
 
 
วงจรไฟฟ้าแบบผสม : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรไฟฟ้า,วงจรไฟฟ้าแบบผสม
 
โอห์มมิเตอร์ : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : โอห์มมิเตอร์
 
thank