Tags
OSI model  singular  ทูโทน  สินเขื่อ  เกลียว  มารยาทชาวพุทธ  ลำใย  การอ้างเหตุผล  จัดการขยะ  ปลากริม  วงจรฟิลเตอร์  Firewall  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  อุปกรณ์ควบคุม  สังขยา  งานกระดาษทิชชู  ซอยผม  หุ้นทุนบริษัท  วิกฤตการณ์พลังงาน  array  วงจรทวีแรงดัน  เต้าหู้  ผมทรงฟาร่า  สลัด  network  ปลาดุกย่าง  ขนมปังไส้วีทเจิม  เส้นหมี่  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  ฮ่องกง  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  ตัดเสื้อ  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  น้ำสลัด  หมอนอิง  ขนมถ้วย  ลูกพรุน  แต่งผม  buring  ตารางธาตุ  เบียร์  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  ผ้าปูโต๊ะ  ออสซิลโลสโคป  การออมเงิน  ขนม.อาหาร  มาลัย  พีชคณิตแบบบลูลีน  พายไข่  ซาลาเปาไส้หวาน  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดอนุกรม 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดอนุกรม 1
 
 
ตัวต้านทาน : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ตัวต้านทาน
 
thank