Tags
อาหารเพื่อสุขภาพ  วงจรวีตสโตนบริดจ์  งานฝีมือ  การจัดหมู่  งานกระดาษทิชชู  ขนมเปี๊ยไส้หมูหยอง  บัวลอย  ขาไก่  Button  อัตราการไหล  ตุ๊กตาหมู  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  หมู  แต่งผม  เสื้อคอกลม  การเรียงสับเปลี่ยน  ภาวะโลกร้อน  แบบแขนเสื้อ  คุกกี้ใหญ่  ปักแต่ง  รูปแบบพลังงาน  Visual Studio  หัวไชเท้า  array  FTP  SSH  เขียนแบบ  danger  ขนมปังหน้าคุกกี้  แยม  ปั้นตุ๊กตา  พฤติกรรมทางเพศ  ถาด  เกลียว  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  น้ำพริกเผา  การตัดเสื้อ  Safety Colours  ปลาจาระเม็ด  วงจรเรียงกระแส  ฤดูกาล  network  ธาตุ  zip  บัตเตอร์  พายไข่  แฟคทอเรียล  สัญลักษณ์งานเชื่อม  อากาศ  Linux  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดอนุกรม 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดอนุกรม 1
 
 
ออสซิสโลสโคป 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ : 0.2 นาที
ครูมงคล ธุระ
Tags : กฎของเคอร์ชอฟฟ์
 
 
thank