Tags
โอกาสทางธุรกิจ  ราดหน้า  เชอรี่  ที่ใส่ดินสอ  วงจรเรียงกระแส  คาปาซิเตอร์  แบบปกเสื้อ  การแลกเปลี่ยน  เพศสัมพันธ์  ถ้วยฟู  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า  กล้วย  เจริญปัญญา  ขนมปังกรอบ  ผู้ประกอบการ  อบายมุข  เสื้อผู้หญิง  พริกขิง  common Symbols  แบบทดสอบ  จิ้นหม่าวู  การไหลในช่องทางเปิด  เงินฝาก  ตั๋วแลกเงิน  นึ่ง  ข้าวโพด  ระบบการให้แสง  ไบแอสทรานซิสเตอร์  File Server  safe  ฟังก์ชัน  แสง  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  ปลา  อนุรักษ์พลังงาน  พายไข่  กระเป๋าผ้าฝ้าย  เซลล์ไฟฟ้า  เอกพจน์  หอยทอด  ผัดขี้เมา  อาหารผัด  แหล่งกำเนิดแสง  กฎการนับ  แอบเปิ้ล  องค์กรธุรกิจ  ประจุไฟฟ้า  สัญลักษณ์โลหะ  งานศิลป์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นภายนอก 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว



  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นภายนอก 2
 
 
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : วงจรเดลต้า,วงจรสตาร์
 
 
มัลติมิเตอร์ 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มัลติมิเตอร์
 
thank