Tags
ธนบัตร  โฮลวีท  บัวลอย  องค์กรธุรกิจ  รหัสของอุปกรณ์นิวเมติกส์  ทองม้วน  จีทีโอ  เครื่องมือวัดไฟฟ้า  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  แนะนำตัวเอง  กับข้าว  ข้าวตู  Normalization  ผลิตผลพลอยได้  ผักโขม  งบกำไรขาดทุน  ขนมปังปิต้า  ทำสีผม  ผ้าเช็ดมือ  ธุรกิจ  วิถึไทยพอเพียง  ที่ไหน  if-else  โกโก้  อุปกรณ์สำนักงาน  Resume  ใบไม้  ขนมปังกระทง  ตัดเสื้อ  Road Signs  นโยบายพลังงาน  คุกกี้  คุกกี้ไวท์มอลล์  อุปกรณ์ควบคุม  ราสเบอร์รี่  หอยทอด  ค่าความต้านทานรวม   แม่เหล็ก  หมูหยอง  Visual Studio  แป้ง  เลซี่ - เดซี่  แม่เหล็กไฟฟ้า   ปลาดุกย่าง  บัวหิมะ  fire extinguisher  ปักลูกโซ่  การติดผ้า  การอ้างเหตุผล  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นภายนอก 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงชนิดกระตุ้นภายนอก 1
 
 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ : 0.2 นาที
ครูมงคล ธุระ
Tags : กฎของเคอร์ชอฟฟ์
 
ตัวต้านทาน : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ตัวต้านทาน
 
thank