Tags
ข้าวต้มเบญจรงค์  เจริญปัญญา  พียูที  สัมภาษณ์  ประวัติการทำงาน  dangerous  โครงงานวิทยาศาสตร์  ปักปีกนกไขว้  พหูพจน์  ปลาดุกฟู  เขียนแบบแผ่นคลี่  ความเข้มสนามแม่เหล็ก  ผลไม้  อาหารไทย  อาหารญี่ปุ่น  การเย็บผ้า  แบบกางเกง  ลายซิ่น  ภาษาคอมพิวเตอร์  สมบัติของสาร  ครองแครง  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  กฎของแลมเบิร์ตโคไซน์  ทำลอนผม  โรคเอดส์  กระเป๋าผ้า  จิ้นหม่าวู  งบ  ทฤษฎีแสง  เขียนแบบท่อ  ผ้ากันเปื้อน  table  งบดุล  งาดำ  Safety Symbols  ข้าวเกรียบ  วงจรตัดลูกคลื่น  โปรแกรมนำเสนอ  การลดกระแสเริ่มเดินมอเตอร์  ตัวเก็บประจุ  Master page  กะเพรา  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  SSH  Ask  แสง  แยมโรล  Hospitality  ฮาวายเอี้ยน  เงินปันผล  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การไม่กำเนิดแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การไม่กำเนิดแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 2
 
 
thank