Tags
เกลียว  การไหลในช่องทางเปิด  โฮลวีท  พล่า  แห้ว  fire  การสูญเสียพลังงาน  Database  ลายปัก  กฎของโอห์ม   ลายพัด  เขียนโปรแกรม  อนุรักษ์พลังงาน  ปีกไก่  การสะท้อนแสง  สินเชื่อ  สับปะรด  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  การออม  Bakery  มอเตอร์ 1 เฟส  การหมุนมอเตอร์  Safety Colours  จีทีโอ  ขิง  คำนวณเลขฐาน  ค่าความต้านทานรวม   #REF!  มะพร้าว  present  จิ้นหม่าวู  mail merge  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  มัฟฟิน  ความดันในของไหล  วงจรสตาร์  ภาชนะดินเผา  ตกแต่งเสื้อ  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  Package  คะน้า  งานดอกไม้  singular  ผลิตผลพลอยได้  วงจรนิวเมติกส์  โมเสก  บัญชีต้นทุน  คุกกี้ใหญ่  แรงกระทำ  เอแคล  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดอนุกรม 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว



  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงชนิดอนุกรม 1
 
 
ออสซิสโลสโคป 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
ทฤษฎีแสง : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ทฤษฎีแสง
 
thank