Tags
อบายมุข  วางแผนรายจ่าย  โปรแกรมประมวลผลคำ  แหล่งพลังงาน  ข้าวผัด  กำลังไฟฟ้า   กระเป๋าจ่ายตลาด   ค่าเงิน  พุทธธรรม  แบบปกเสื้อ  โมจิ  รีเลย์  แอบเปิ้ล  การสะท้อนแสง  เอแคล  ที่ติดตู้เย็น  ทองม้วน  ทอดมัน  ดับเพลิง  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  event  งานประดิษฐ์  เย็บเสื้อ  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  อักษรจีน  สิ่งเสพติด  พะแนง  ตัวเก็บประจุ  ผูกผ้าแบบระย้า  งบดุล  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  array  chart  กระโปรง  หลอดคายประจุ  เอกสารธุรกิจ  เครื่องกลไฟฟ้า  ความเร็วแสง  ตารางธาตุ  เปี๊ยะ  กระเป๋าซิ๊ป  ผ้าเช็ดมือ  Direction  งบกำไรขาดทุน  รายได้  อาหารว่าง  จากลา  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  Open Source  โอรีโอ้  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการคอมมิวเตชั่น 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการคอมมิวเตชั่น 2
 
 
ออสซิสโลสโคป 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
กฎของโอห์ม : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กฎของโอห์ม ,กำลังไฟฟ้า ,พลังงานไฟฟ้า
 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (1) : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : หลอดฟลูออเสเซนต์
 
thank