Tags
Apache  อาหารผัด  ต้นไม้  หัวต่อพีเอ็น  สิ่งเสพติด  brownie  ถั่ว  เป็ดย่าง  เกล้าผม  Master page  ตัวแปร  อุปกรณ์ไฟฟ้า  ธาตุ  Site Navigation  ตุ๊กตา  คุกกี้นิ่ม  โอรีโอ้  สาลี่  ขนมเปี๊ยะชิ้นใหญ่  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  Text Field  ทฤษฎีแสง  ลายซิ่น  C  pdf  ปีเถาะ  รายได้  แรงกระทำ  เขียนแบบท่อ  มะพร้าว  รอตตี้บอย  มัลติมีเดีย  ไส้โหงวยิ้ง  กระดาษล้มลุก  ผ้าเช็ดปาก  ลายปักไหมปัก  การเรียงสับเปลี่ยน  โมเมนตัมในของไหล  ตกแต่งโต๊ะ  คุกกี้  เครื่องอัดลม  ทฤษฎีการวางซ้อน  ดีเทอร์มิแนนท์  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  การต้อนรับ  บริดจ์ไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  ตุ๊กตากระต่าย  บริษัท  ไวท์ช็อคโกแลต  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยคอมมิวเตเตอร์ 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยคอมมิวเตเตอร์ 2
 
 
 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ : 0.2 นาที
ครูมงคล ธุระ
Tags : กฎของเคอร์ชอฟฟ์
 
ออสซิสโลสโคป 1 : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (2) : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : หลอดฟลูออเสเซนต์
 
thank