Tags
ค่าความต้านทานรวม   player  การตัดเสื้อ  กฏความปลอดภัย  ขนมปังกระทง  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  เคลือบรูป  ปลาดุกฟู  แห้ว  การจัดการ  ขั้วแม่เหล็ก  หน่วยผลิตสูญหาย  กลศาสตร์ของไหล  ระบบการให้แสง  กฎการสะท้อน  flow chart  ที่รองแก้ว  แกงจืด  J-FET  Self-bias  หอยทอด  งานศิลป์  การสุ่มตัวอย่าง  แบบกางเกง  โรคเอดส์  ขนมถ้วย  พระไตรปิฎก  การแปลงเลขฐาน  ผ้า  บ๊ะจ่าง  แซนวิช  พุทธธรรม  หลน  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  Log Server  งบกำไรขาดทุน  ตัดเย็บเสื้อผ้า  วงจรขยาย  การวางตัว  การแสดงความเป็นเจ้าของ  มอเตอร์  mail merge  ข้อมูล  ตุ๊กตา  present  ท๊อฟฟี่เค้ก   เชอรี่  ผ้ารองจาน  เงินฝาก  ตะเข็บวงล้อ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วงจรแม่เหล็ก 1

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรแม่เหล็ก 1
 
 
หลอดให้คลื่นรังสีแสง (2) : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : หลอดให้คลื่นรังสีแสง
 
 
thank