Tags
แหล่งพลังงาน  ปักก้างปลา  สัญลักษณ์งานเชื่อม  บัญชีบริษัท  Leave  ครองแครง  กะหรี่พัฟท์  เข็มมือ  การจัดหมู่  flow chart  ทองม้วน  กฎของโอห์ม   หลอดฟลูออเสเซนต์  อาชีพ  ผูกผ้าแบบดอก  เครื่องมือและอุปกรณ์  ผ้าเช็ดมือ  Catalog  ทิชชู  ไส้สัปปะรด  พลังงานในการไหล  ถั่วแดง  pdf  พาน  กระดาษสา  ข้าว   หนี้สิน  อาหารจีน  เซลล์ไฟฟ้า  เคลือบรูป  วาฟเฟิล  กฏความปลอดภัย  งานดอกไม้  excel  ส้ม  อัตราการไหล  สารชีวภาพ  safety condition  การส่องสว่าง  การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า  ภาพปะติด  มารยาทชาวพุทธ  กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  Season  งานประดิษฐ์  เช็ค  โวลต์มิเตอร์  เวลา  อักษรจีน  ต่างหู  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วงจรอิเล็กทรอนิกส์แผ่นวงจรพิมพ์และการบัดกรี

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว



  วงจรอิเล็กทรอนิกส์แผ่นวงจรพิมพ์และการบัดกรี
 
 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ : 0.2 นาที
ครูมงคล ธุระ
Tags : กฎของเคอร์ชอฟฟ์
 
ออสซิสโลสโคป 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : ออสซิลโลสโคป
 
thank