Tags
ตัดเย็บเสื้อผ้า  สัปปะรดกวน  อาหารญี่ปุ่น  สัญลักษณ์งานท่อ  มินต์  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  กับข้าว  พายไส้หวาน  มารยาทชาวพุทธ  ฟักทอง  ปลาทอด  เป้  หมูหยอง  SiteMap  แรงกระทำของของไหล  ขนมคุกกี้  วงจรไฟฟ้า  การแจกแจงแบบปกติ  กระแสไฟฟ้า  นิวเมติกส์  ซองโทรศัพท์  สโคน  สวิตซ์  เคลือบเรซิ่น  เมตริกซ์เอกลักษณ์  Mysql  เลขฐาน  กลศาสตร์ของไหล  พุทธธรรม  ภาพดอกไม้  โมเมนตัมในของไหล  วงจรตัดลูกคลื่น  ข้าวโพด  ตัวเหนี่ยวนำ  เสื้อผู้ชาย  ตารางค่าความจริง  เพ้นท์เล็บ  ฝากระปุกแก้ว  ไดโอด  ลำใย  เค้ก  สาร  ความสว่าง  จริยธรรมทางธุรกิจ  สัมภาษณ์  พิซซ่า  โมเมนตัม  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  เขียนแบบท่อ  หมวก  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
กิโลวัตต์ อาวร์มิเตอร์ เพาเวอร์มิเตอร์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  กิโลวัตต์ อาวร์มิเตอร์ เพาเวอร์มิเตอร์
 
 
กฎของเคอร์ชอฟฟ์ : 0.2 นาที
ครูมงคล ธุระ
Tags : กฎของเคอร์ชอฟฟ์
 
มัลติมิเตอร์ 2 : 0.3 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : มัลติมิเตอร์
 
thank