Tags
โปรแกรมนำเสนอ  การเย็บแขนเสื้อ  ความต้านทาน  เครื่องกำเนิดสัญญาณ   หน่วยผลิตสูญหาย  อิ่วก้วย  ความเร็วแสง  ผูกผ้าแบบดอก  วงจรขยายด้วยทรานซิสเตอร์  น้ำพริก  ผ้าปูโต๊ะ  ต่อเล็บ  ไส้ผัก  ประกอบธุรกิจ  เมี่ยง  สมบัติของสาร  แฟคทอเรียล  งานดอกไม้  กำเนิดศาสนา  ปลาดุกย่าง  แยมโรล  ปีเถาะ  feel  select  สัญลักษณ์เพื่อความปลอดภัย  CSS  ทูโทน  ซอยเซ็ทผม  ฉาบ  mail client  ตกแต่ง  กลศาสตร์ของไหล  ข้าวสาลี  แขนเสื้อ  ทรงตรง  ผงกะหรี่  CASE Studio  เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง  แหล่งกำเนิดแสง  เสื้อฮาวาย  โอกาสทางธุรกิจ  windows  ผัดขี้เมา  เฟรนว์โทส  การใช้พลังงาน  เจริญปัญญา  ตรรกศาสตร์  แรงกระทำ  นิติกรรรม  ร้อยมาลัย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
มัลติมิเตอร์ 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  มัลติมิเตอร์ 2
 
 
 
thank