Tags
HTML TAG  ขนมเหนียว  ยูเจที  การแสดงความเป็นเจ้าของ  ข้าวต้มมัด  Image Ready  ผ้าตกแต่งโต๊ะ  วิกฤตการณ์พลังงาน  เศรษฐกิจ  ผลิตผลพลอยได้  โปรแกรมคำนวน  ปักปีกนก  สหกรณ์  อุบัติเหตุจากการทำงาน   Catalog  excel  matter  สลัด  กระเป๋าจักสาน  ตกแต่ง  คุกกี้ฟักทอง  กล้วย  วงจรสตาร์  เขียนโปรแกรม  ภาพสัตว์  ประเภทของการไหล  ตัวหนีบ  การใช้พลังงาน  บาบีคิว   ดอกเบี้ยตั๋วเงิน  กระเป๋าผ้า  traffic  อัตราการไหล  ขนมปังปลา  เอสซีเอส  ทองจีบ  ตัวเลข  email  ของที่ระลึก  บัญชีต้นทุน  CASE Studio  สาคู  Self-bias  หุ้นทุน  ไส้ครีม  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ซอยเซ็ทผม  สุขภาพ  พายไส้หวาน  ตกแต่งโต๊ะ  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วงจรสตาร์และวงจรเดลต้า 2
 
 
กำลังไฟฟ้า : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : กำลังไฟฟ้า
 
อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ : 0.2 นาที
ครูรุ่งโรจน์ หนูขลิบ
Tags : Diode,ไดโอด,สารกึ่งตัวนำ
 
thank