Tags
เพ้นท์แก้ว  ธัญพืช  เพศสัมพันธ์  แจกัน  Site Navigation  การแสดงความเป็นเจ้าของ  Linux  แป้งจี่  Greeting  สับปะรด  อาหารจีน  โปรแกรมสำนักงาน  Hello  safety equipment  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  กระเป๋าซิ๊ป  มารยาทชาวพุทธ  Normalization  เพ้นท์ผ้า  ข้าวผัด  การแปลงเลขฐาน  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  ขนมเหนียว  ปักตรึงผ้า  เพิ่มทุนลดทุน  การเลือกคู่  การออม  ขนมหวาน  หมวก  บัวหิมะ  แต่งผม  ดอกเบี้ย  กำลังงานในการไหล  งานฝีมือ  ลำใย  คอมพิวเตอร์กราฟิก  มัฟฟินเมล็ดทานตะวัน  งานเพ้นท์  ทฤษฎีลมอัด  Leave  การหมุนมอเตอร์  หัวต่อพีเอ็น  เอกสารธุรกิจ  เอแคล  กะหรี่พัฟท์  เขียนแบบท่อ  SMEs  เขียนแบบ  ถาด  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การต่อเซลล์ไฟฟ้า

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การต่อเซลล์ไฟฟ้า
 
 
thank