Tags
ปักผ้า  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  วาดภาพ  ดอกไม้  งบกำไรขาดทุน  ผู้ถือหุ้น  พุทธสาวก  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  ไดโอด  โครงงานวิทยาศาสตร์  รีเลย์  ไวท์มอล์  พายคัสตาร์ด  brownie  ปีเถาะ  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  Install Linux  เส้นใหญ่  การวางตัว  สาหร่าย  ทรัพย์สิน  หน่วยผลิตเพิ่ม  คอมมิวเตชั่น  ทองพับ  ปลาดุกย่าง  การหมุนมอเตอร์  ข้าวสาลี  มะพร้าว  Tools and Equipment  กระเป๋าถือ  เครื่องมือกล  warning  safety system  แต่งผม  ผักโขม  มูส  ปลากระพง  พีนัทบัตเตอร์  วงจรวีตสโตนบริดจ์  อาหารสุขภาพ  มะนาว  ขาไก่  เซลล์ไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  สัจนิรันดร์  หน่วยผลิตสูญหาย  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  สะเต๊ะ  forms  ทอฟฟี่  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
แรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของของไหลบนวัตถุ

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  แรงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของของไหลบนวัตถุ
 
 
ประเภทของการไหล : 0.2 นาที
ครูจุตติ ประนมศรี
Tags : การไหล,ประเภทของการไหล
 
โมเมนตัมในของไหล : 0.2 นาที
ครูจุตติ ประนมศรี
Tags : โมเมนตัม,โมเมนตัมในของไหล
 
สมการไหลต่อเนื่อง : 0.2 นาที
ครูจุตติ ประนมศรี
Tags : การไหล,พลังงานในการไหล
 
กำลังงานในการไหล : 0.2 นาที
ครูจุตติ ประนมศรี
Tags : การไหล,กำลังงานในการไหล
 
การไหลในช่องทางเปิด : 0.2 นาที
ครูจุตติ ประนมศรี
Tags : การไหลในช่องทางเปิด
 
thank