Tags
Firewall  ทาร์ต  อุณหภูมิสี  หมูแดง  select  ขนมหวาน  ไข่เยี่ยวม้า  ตั๋วเงิน  ทรัพยากรธรรมชาติ  กำเนิดศาสนา  พระไตรปิฎก  เสื้อผู้หญิง  บันทึกบัญชี  นโยบายพลังงาน  การสูญเสียพลังงาน  คาวบอย  วงจรรักษาระดับแรงดัน  นวดรักษาโรค  วงจรอนุกรม  คุกกี้ไวท์มอลล์  ซิป  ตุ๊กตาหมู  ปลาดุก  สาบเสื้อ  เครื่องวัดไฟฟ้า  safety condition  ภาพทิวทัศน์  หุ้นส่วน  กฎการนับ  คุกกี้นิ่ม  แกง  บัวลอย  กระดาษล้มลุก  เส้นหมี่  ขัดหน้า  ช้าง  ปลาจาระเม็ด  งานดอกไม้  วงจรขนาน  สัมภาษณ์  โกอินเตอร์  ดีเทอร์มิแนนท์  ของว่าง  ประกันภัย  SiteMap  อนุรักษ์พลังงาน  ถั่วกวน  เขียนแบบแผ่นคลี่  คุกกี้โอ๊ตเรซินคริบ  เชอรี่  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การผลิตลมอัด

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การผลิตลมอัด
 
 
ชุดบริการลมอัด : 0.2 นาที
ครูอุดม หิรัญพันธุ์
Tags : ชุดบริการลมอัด,นิวเมติกส์
 
การปรับปรุงคุณภาพลมอัด : 0.2 นาที
ครูอุดม หิรัญพันธุ์
Tags : คุณภาพลมอัด,นิวเมติกส์
 
 
ทฤษฎีลมอัด : 0.2 นาที
ครูอุดม หิรัญพันธุ์
Tags : ทฤษฎีลมอัด,นิวเมติกส์
 
thank