Tags
พุทธสาวก  เพ้นท์ผ้า  อนุรักษ์พลังงาน  มูลี่  การเดินมอเตอร์ 3 เฟส  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  คัสตาร์ด  Open Office  คอร์นเฟล็ก  งบกำไรขาดทุน  กล่องทิชชู  ตุ๊กตา  บริษัท  ใบเตย  วงจรไฟฟ้า  เขียนแบบแผ่นคลี่  วงจรควบคุม  ลายซิ่น  กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ  working environment  กับแกล้ม  fire extinguisher  ขยายคอเสื้อ  โกโก้  บริหารความเสี่ยง  แรงลอยตัว  กัดกระจก  array  เครื่องวัดแบบวงจรบริดจ์  ทอด  feel  สัจนิรันดร์  การสะท้อนแสง  ตั๋วเงิน  TEST Main  ผลิตผลร่วม  รอตตี้บอย  ทรานซิสเตอร์  ทองจีบ  ขั้วแม่เหล็ก  ประจุไฟฟ้า  forms  ไดโอด  ลำใย  พีชคณิตแบบบลูลีน  อาหาร  ไส้ผัก  ไข่หงษ์  Information  กฎของเคอร์ชอฟฟ์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ทฤษฎีลมอัด

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ทฤษฎีลมอัด
 
 
การปรับปรุงคุณภาพลมอัด : 0.2 นาที
ครูอุดม หิรัญพันธุ์
Tags : คุณภาพลมอัด,นิวเมติกส์
 
 
ชุดบริการลมอัด : 0.2 นาที
ครูอุดม หิรัญพันธุ์
Tags : ชุดบริการลมอัด,นิวเมติกส์
 
thank