Tags
สัจนิรันดร์  ปอเปี๊ยะ  แป้งจี่เผือก  การต้อนรับ  อาชีพ  เบียร์  safe  ดีเทอร์มิแนนต์  ต้นทุน  ผู้ถือหุ้น  การเลือกผ้า  ปลาดุกย่าง  สาคู  โมเสก  ภาษาบาลี  ข้าว  ตุ๊กตาหมี  อัลมอลด์  กระเป๋าเอนกประสงค์  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  แหล่งพลังงาน  Presentation  if-else  Spreadsheet  ตัวบ่งปริมาณ  รับปริญญา  cake  zip  กระต่าย  วงจรเรียงกระแส  มอเตอร์  กฎความปลอดภัย  เครื่องดับเพลิง  ข้าวผัด  แยมโรล  Database  กระเป๋าผ้าไหม  ข้าวต้มเบญจรงค์  ระบบปฏิบัติการ  แหล่งข้อมูลธุรกิจ  ปักลูกโซ่  ซอยผม  ชาลอท  แนะนำตัวเอง  แบบเสื้อ  ปอเปี๊ยะสด  สหกรณ์  เศรษฐกิจ  การบัญชี  เงินสดย่อย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
มนุษย์กับการใช้พลังงาน

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว



  มนุษย์กับการใช้พลังงาน
 
 
สารและสมบัติของสาร : 0.2 นาที
ครูนงลักษณ์ ภัศระ
Tags : สมบัติของสาร,สาร
 
วิกฤตการณ์พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,วิกฤตการณ์พลังงาน
 
Where are you (from)? : 42.42 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Place,Where,ที่ไหน,สถานที่
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
My nane is….. : 38.32 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : Interview,Introduce,แนะนำตัวเอง,สัมภาษณ์
 
thank