Tags
ทอฟฟี่  FTP  กฎการสะท้อน  นโยบายพลังงาน  C  แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ  คอร์นเฟล็ก  เป้  อาหารญี่ปุ่น  ดีเทอร์มิแนนท์  เงินฝาก  Bakery  Weather  อัตราการไหล  ดอกเบี้ย  ฐานข้อมูล  พายไข่  อุณหภูมิสี  สินเขื่อ  งานผ้า  สมการเชิงเส้น  อาหารเพื่อสุขภาพ  Access  ย่าม  น้ำพริก  Script  HTML TAG  การนับ  กระเป๋าออกงาน  ทำสีผม  ศาสนาพุทธ  รูปมะเฟือง  แรงลอยตัว  กำลังไฟฟ้า   สัญลักษณ์งานท่อ  อุบัติเหตุจากการทำงาน   ฟังก์ชั่น  การเงิน  แฟกทอเรียล  แป้งจี่  หมอนปักเข็ม  ผ้ากันเปื้อน  LAN  เกล้าผม  เซลล์ไฟฟ้า  การต่อตัวต้านทานไฟฟ้า  วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า  carelessness  จุดคุ้มทุน  อาหารไทย  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปฐมนิเทศก่อนเรียน รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  ปฐมนิเทศก่อนเรียน รายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
 
Safety Symbols สัญลักษณ์ความปลอดภัย : 40.33 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : caution,prohibition,safety,warning
 
การดูแลสุขภาพ : 45.43 นาที
ครูธีระพงษ์ อยู่สุข
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง,สุขภาพ
 
Hospitality การต้อนรับ : 42.53 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : forms,Hospitality,Information,การต้อนรับ,ข้อมูล,แบบฟอร์ม
 
วิกฤตการณ์พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : พลังงาน,วิกฤตการณ์พลังงาน
 
How do you feel today? : 49.17 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : feel,matter,ความรู้สึก
 
thank