Tags
หมอนอิง  เครื่องวัดไฟฟ้า  ของว่าง  ปักปีกนก  ศาสนาพุทธ  ที่ห้อยโทรศัพท์  สีน้ำมัน  อาหารเพื่อสุขภาพ  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  present  งานปัก  ต่อเล็บ  กระเป๋าออกงาน  Site Navigation  สัปปะรดกวน  ตั๋วสัญญาใช้เงิน  อาหารไทย  เพิ่มทุนลดทุน  พาย  Word  ภาษีอากร  ทำสีผม  ลายข้าวหลามตัด  กล้วย  ขนมกล้วย  ผงกะหรี่  โมเสก  อาหารจีน  วงจรเกท  บริหารจิต  คอมมิวเตชั่น  ไดแอค  แสงภายในอาคาร  เปี๊ยะชาววัง  การสะท้อนแสง  ทอด  ตัดผมหญิง  การเย็บแขนเสื้อ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การลงทุน  วงจรอนุกรม  อุณหภูมิสี  เม็ดมะม่วงหิมพานต์  ขอบคุณ  สัญลักษณ์งานเชื่อม  วงจรไฟฟ้า  แกง  สารกึ่งตัวนำ  ปลาช่อนทอด  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
วิธีการทางวิทยาศาสตร์

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  วิธีการทางวิทยาศาสตร์
 
 
การเสริมสร้างสัมพันธภาพ : 38.58 นาที
ครูอรุณี สิโรรส
Tags : สัมพันธภาพ
 
Language Focus : 36.54 นาที
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
Tags : dangerous,occupational,safe
 
โรคเพศสัมพันธ์ : 44.28 นาที
ครูสมเจตน์ อุ่นใจ
Tags : เพศสัมพันธ์
 
สิ่งแวดล้อมกับการใช้พลังงาน : 0.2 นาที
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
Tags : การใช้พลังงาน,พลังงาน
 
เรียงร้อยถ้อยคำ : 47.11 นาที
ครูนิตยา อรรถโกมล
Tags : เศรษฐกิจพอเพียง
 
โรคเอดส์ : 43.4 นาที
ครูสมเจตน์ อุ่นใจ
Tags : เพศสัมพันธ์,โรคเอดส์
 
thank