Tags
protection  กระเป๋าถือ  พุทธธรรม  Dreamwaver   Image Ready  ช้าง  Log Server  ปมฝรั่งเศส  กฎการส่องสว่าง  อัลมอลด์  บัญชีบริษัท  เขียนแบบโครงหลังคา  เคลือบรูป  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  เข็มมือ  การสูญเสียพลังงาน  เสื้อคอกลม  ตัดเย็บเสื้อผ้า  ตรรกศาสตร์  ไส้โหงวยิ้ง  กฎของพลังงาน  งบกำไรขาดทุน  แบบแขนเสื้อ  วงจรพิมพ์  นโยบายพลังงาน  หลอดคายประจุ  สะเต๊ะ  การบัดกรี  เขียนแบบโครงสร้าง  Ability  วงจรควบคุม  network  OSI model  ไข่  จริยธรรมทางธุรกิจ  แอมมิเตอร์  กระเป๋าผ้าไหม  พายไส้หวาน  plural  โกโก้  แรงกระทำ  excel  แม่เหล็ก  ขนมกล้วย  SSH  ก๋วยเตี๋ยว  วิธีการทางวิทยาศาสตร์  Data Management  สาหร่าย  จิ้นหม่าวู  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เซต และวิธีการเขียนเซต

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  เซต และวิธีการเขียนเซต
 
 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : ความน่าจะเป็น
 
 
ความน่าจะเป็นแบบมีเขื่อนไข : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : ความน่าจะเป็น
 
พื้นที่ใต้โค้งปกติ : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : พื้นที่ใต้โค้ง,สถิติ
 
การดำเนินการเกี่ยวกับเซต : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : เซต
 
การแจกแจงปกติ : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : การแจกแจงแบบปกติ,สถิติ
 
thank