Tags
โมจิ  ปลาจาระเม็ด  เฟรนว์โทส  ภาพสัตว์  เต้าหู้  ภาพจิ๊กซอ  ภาวะโลกร้อน  กระดาษล้มลุก  ทฤษฎีแสง  VOIP  กระเป๋าจักสาน  Service Station  พระสงฆ์  ความหนืด  เพ้นท์เล็บ  สัมภาษณ์  โปรแกรมนำเสนอ  ตัดเสื้อ  ปั้นกระดาษ  ร้อยลูกปัด  สัมพันธภาพ  เสื้อเชิ้ต  ขนมคุกกี้  ปกสมุด  คุกกี้สมุนไพร  วงจรลอจิก  วงจรตัดลูกคลื่น  คัพเค้ก  ความเร็วแสง  ทาร์ต  Number  ปักแต่ง  ปักก้างปลา  Book  ศาสนาพุทธ  เอกลักษณ์ไทย  รอตตี้บอย  C  วิถึไทยพอเพียง  ฉาบ  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  วงจรเดลต้า  ผ้าปูโต๊ะ  workplace  การแสดงความเป็นเจ้าของ  โปรแกรมประมวลผลคำ  พล่า  การตัดเสื้อ  กับข้าว  การบำรุงรักษาระบบนิวเมติกส์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เซต และวิธีการเขียนเซต

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  เซต และวิธีการเขียนเซต
 
 
การดำเนินการเกี่ยวกับเซต : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : เซต
 
การแจกแจงปกติ : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : การแจกแจงแบบปกติ,สถิติ
 
ความน่าจะเป็น : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : ความน่าจะเป็น
 
ตัวบ่งปริมาณ : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : ตรรกศาสตร์,ตัวบ่งปริมาณ
 
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : ความน่าจะเป็น
 
วิธีการจัดหมู่ : 0.2 นาที
ครูสหรัฐ สีมานนท์
Tags : การจัดหมู่,แฟคทอเรียล
 
thank