Tags
สัปปะรดกวน  อุปกรณ์ควบคุม  งาดำ  วงจรพิมพ์  สถานที่  Graphic  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  ฟลั๊กซ์แม่เหล็ก  table  การจัดการ  แป้ง  TCP/IP  ปักก้างปลา  สลัด  แหล่งพลังงาน  ผมทรงฟาร่า  อุบัติเหตุจากการทำงาน   Open Office  เนยถั่ว  กับแกล้ม  มารยาทชาวพุทธ  วงจรตัดลูกคลื่น  common Symbols  Information  วงจรไฟฟ้า  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  พีชคณิตแบบบลูลีน  ทรัพย์สิน  อาหารญี่ปุ่น  unzip  ตัดผม  การเรียงสับเปลี่ยน  โอห์มมิเตอร์  CSS  มัฟฟิน  เครื่องมือวัดไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  แหล่งกำเนิดแสง  เขียนโปรแกรม  การผูกผ้า  เบียร์  ข้าวตู  คอร์นเฟล็ก  ปั้นกระดาษ  ปักแต่งยีน  ปักตกแต่ง  หมูทอด  อิ่วก้วย  Pharmacy  เอแคล  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
คอมพลีเมนต์ (Complement)

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  คอมพลีเมนต์ (Complement)
 
 
เมตริกซ์ ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : เมตริกซ์
 
 
ตรรกศาสตร์ : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : ตรรกศาสตร์,ตัวเชื่อมประพจน์
 
การคำนวณเลขฐานแปด : 0.3 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : คำนวณเลขฐาน,เลขฐาน
 
พีชคณิตแบบบูล : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : พีชคณิตแบบบลูลีน
 
 
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 2 : 0.3 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : สมการเชิงเส้น
 
วงจรตรรก : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : วงจรเกท,วงจรลอจิก
 
thank