Tags
อาหารญี่ปุ่น  safe  เซต  Ask  เจริญปัญญา  กฎความปลอดภัย  เครื่องวัดไฟฟ้ากระแสสลับ  analysis  ภาพดอกไม้  ทอด  Offer  แป้งทอด  safty  กล่อง  ปิ้ง  เครื่องวัดเฉพาะงานทางไฟฟ้า  งานกระดาษทิชชู  ความหนืด  ฟักทอง  หลอดให้คลื่นรังสีแสง  ชิฟฟ่อน  ชาเขียว  ขนมเหนียว  วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม  การต่อเซลล์ไฟฟ้า  ปลา  ต้นทุนการผลิต  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  ผ้า  OSI model  มอเตอร์  เลขฐาน  งานฝีมือ  สหกรณ์  พลังงานในการไหล  ปลาดุกย่าง  งานปั้น  กล้วยหอม  โปรแกรมคำนวน  การปรับความเร็วมอเตอร์  ตัวแปร  ของที่ระลึก  หอยทอด  XML  ความน่าจะเป็น  ฮ่องกง  ขนมคุกกี้  หมั่นโถว  เคลือบรูป  อัลมอนด์  
download
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
การคำนวณเลขฐานแปด

All form fields are required.

แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อที่ท่านได้รับชม

กรุณาระบุ e-mail /หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (ไม่จำเป็น)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง : โปรดเลือก และเติมข้อความลงในช่องว่าง

  1. ชาย   2. หญิง
  1. ต่ำกว่า 15 ปี    2. 15 - 25 ปี   3. 26 - 35 ปี
4. 36 - 45 ปี    5. 46 - 60 ปี   6. มากกว่า 60 ปี
  1. ประถมศึกษา    2. มัธยมต้น   3. มัธยมปลาย
4. ปวช.    5. ปวส.   6. ปริญญาตรีขึ้นไป
  1. นักเรียน – นักศึกษา    2. พนักงานเอกชน   3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
4. รับจ้าง   5. เกษตรกร   6. ค้าขาย

ส่วนที่ 2 โปรดเลือกลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน


5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = ควรปรับปรุง
ที่รายการระดับความคิดเห็น
54321
 ด้านครูผู้สอนและวิธีการสอน     
1.มีความชำนาญและเข้าใจเนื้อหาที่สอนเป็นอย่างดี
2.ดำเนินการสอนน่าสนใจ ไม่ตึงเครียด
3.มีวิธีการอธิบาย และยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจง่าย
 ด้านคุณภาพของสื่อ     
4.เนื้อหาการสอนเรียนรู้ง่าย เข้าใจดี
5.เวลาในการนำเสนอวีดีทัศน์มีความเหมาะสม
6.ความชัดเจนสัญญาณภาพ
7.ความชัดเจนสัญญาณเสียง
8.สามารถเข้าถึงสื่อวีดีทัศน์ได้ง่ายและรวดเร็ว  การคำนวณเลขฐานแปด
 
 
 
 
พีชคณิตเส้นตรง ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : สมการเชิงเส้น
 
วงจรตรรก : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : วงจรเกท,วงจรลอจิก
 
เมตริกซ์ ตอนที่ 1 : 0.2 นาที
ครูฉัตรมงคล สนพลาย
Tags : เมตริกซ์
 
thank